Ochrona danych osobowych

Oświadczenie firmy Textilomanie sro o zasadach ochrony danych osobowych

Wstęp

Spółka Textilomanie sro, z siedzibą Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie pod sygn. nr C 91898 (zwana dalej „ Spółką ”), kładzie duży nacisk na przestrzeganie zasad i zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności („ Oświadczenie ”) opisuje, w jaki sposób Firma przetwarza dane osobowe. Niniejsza Deklaracja zapewnia, że ​​przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) oraz adekwatnej ochrony praw osób, których dane dotyczą.

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Spółka niniejszym przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych.

Dane kontaktowe firmy

Adres do korespondencji: Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice
Telefon: +48 22 263 00 99 
E-mail: info@przytulnemieszkanie.pl 


JAKIE ZASADY POSTĘPUJEMY PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH?

Spółka przetwarza dokładne i aktualne dane osobowe osób, których dane dotyczą, na podstawie tytułu prawnego, w sposób rzetelny i przejrzysty, wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, w minimalnym niezbędnym zakresie, przechowuje je w formie umożliwiającej identyfikacji osób, których dane dotyczą, tylko przez czas niezbędny w stosunku do celu oraz zapewnienia ich integralności i poufności za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych oraz odpowiednich zabezpieczeń przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Spółka zapewnia, że ​​nieprawdziwe dane, niezależnie od celu, w jakim są przetwarzane, są niezwłocznie usuwane lub poprawiane.

Wszelkie czynności związane z danymi osobowymi i ich ochroną są przez Spółkę należycie dokumentowane, w szczególności prowadzi ewidencję czynności przetwarzania oraz inne dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu przestrzegania zasady odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzenia. Spółka współpracuje z organem nadzorczym, którym jest głównie Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w ppłk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, Czechy, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

O KTO I JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Firma przetwarza dane osobowe odwiedzających jej witrynę internetową i klientów w kilku celach, w tym w korzystaniu z witryny, realizacji umowy, marketingu lub obsłudze zapytań lub wniosków. Spółka przetwarza dane osobowe na swojej stronie internetowej w następujących określonych procesach.

Odwiedź stronę i pliki cookie

Technologie śledzenia mogą być wykorzystywane na kilka sposobów podczas odwiedzania witryny internetowej Spółki. Są to głównie pliki cookies, które są wykorzystywane np. do obsługi stron internetowych, analizy ruchu czy w celach marketingowych. Pliki cookie są wykorzystywane bezpośrednio przez Spółkę lub przez partnerów biznesowych, z którymi Spółka współpracuje.

Możesz wpłynąć na zbieranie plików cookies głównie w ustawieniach swojej przeglądarki, gdzie możesz wybrać, jakie rodzaje plików cookies Firma może zbierać na Twój temat, a także możesz je usunąć.

Spółka wykorzystuje głównie tzw. techniczne pliki cookies, które służą do funkcjonalnego, nowoczesnego i przyjaznego dla użytkownika wyświetlania strony internetowej Spółki. Bez użycia tych plików cookie nie jest całkowicie możliwe funkcjonowanie strony internetowej Firmy i oferowanie pełnego i przyjemnego dostępu do produktów Firmy.

Innym rodzajem plików cookie, z których korzysta Firma, są tzw. funkcjonalne pliki cookie, dzięki którym Firma mapuje Twoje preferencje i dzięki temu jest w stanie zaoferować Ci i umożliwić efektywne korzystanie ze strony internetowej. W praktyce jest to np. kwestia zapamiętania haseł dostępu do konta użytkownika, dzięki czemu nie musisz podawać danych dostępowych za każdym razem, gdy logujesz się do swojego konta.

Aby móc oferować najlepsze i najkorzystniejsze produkty, Spółka wykorzystuje również analityczne pliki cookies. Firma może dzięki temu uzyskać informacje o tym, które strony odwiedziłeś, z których zostałeś do nas przekierowany lub które strony odwiedziłeś, datę, godzinę lub z jakich platform korzystałeś. Spółka wykorzystuje te pliki cookie również w kampaniach reklamowych online, aby wiedzieć, w jaki sposób użytkownicy witryny reagują na poszczególne bodźce oraz w jaki sposób i w jakim zakresie działają i prowadzą kampanie reklamowe. W tym zakresie Spółka może również wykorzystywać komercyjne pliki cookies, dzięki którym możliwe jest pokazywanie Ci spersonalizowanych reklam dokładnie zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Rejestracja i logowanie do konta użytkownika

Cel przetwarzania: Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w ramach rejestracji i logowania do konta użytkownika w celu założenia i udostępnienia konta, administracji oraz późniejszej realizacji zamówienia. Jeżeli złożysz zamówienie na towary, Spółka może przesyłać Ci informacje handlowe dotyczące produktów Spółki (patrz Zakup towarów).

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne do założenia i administrowania Twoim kontem użytkownika, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki w związku z podstawą prawną wykonania umowy, pod warunkiem złożenia zamówienia i zakupu towarów Spółki. Firma będzie wysyłać Ci informacje handlowe tylko wtedy, gdy dokonasz zakupu towarów od Firmy, w oparciu o uzasadniony interes Firmy, lub jeśli zapiszesz się na biuletyny (patrz Subskrypcja biuletynów).

Zakres danych osobowych: Imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, hasło do konta użytkownika, dane o zamówieniach i zachowaniu w serwisie.

Powód podania danych: Jeśli dane osobowe nie zostaną ujawnione Spółce, konto użytkownika nie może zostać utworzone i udostępnione.

Czas przetwarzania : Podczas rejestracji w portalu internetowym (do momentu anulowania konta).

Możesz zaprzestać wysyłania wiadomości biznesowych do Spółki w dowolnym momencie, klikając łącze „anuluj subskrypcję” w każdej wiadomości biznesowej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@przytulnemieszkanie.pl.

Zakup towarów

Cel przetwarzania: Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia, dostawy towaru i innych realizacji związanych z umową. Jeśli złożysz zamówienie na towary, Firma może przesłać Ci informacje biznesowe dotyczące produktów Firmy.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne do rozliczenia zamówienia, dostawy towaru i innych realizacji związanych z umową, w oparciu o wykonanie umowy. Firma będzie przesyłać Ci informacje handlowe, opierając się na uzasadnionym interesie Firmy.

Zakres danych osobowych: Imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, dane zamówienia lub hasło do konta użytkownika, jeśli tworzysz je wraz z zakupem.

Powód podania danych: Brak udostępnienia danych osobowych Spółce uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Jednocześnie Spółka nie byłaby w stanie wysłać Ci odpowiednich wiadomości biznesowych.

Okres przetwarzania : Przez czas trwania umowy między Klientem a Firmą, nie dłużej jednak niż 3 lata od wygaśnięcia umowy na potrzeby ewentualnych sporów wynikających z umowy, chyba że właściwe przepisy prawa, w szczególności dotyczące rachunkowości i podatków, przewiduje dłuższy okres.

Możesz zaprzestać wysyłania wiadomości biznesowych do Spółki w dowolnym momencie, klikając łącze „anuluj subskrypcję” w każdej wiadomości biznesowej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@przytulnemieszkanie.pl.

Subskrypcja newslettera

Cel przetwarzania: Wysyłanie wiadomości biznesowych do osób, które zapisały się na newslettery Spółki.

Podstawa prawna przetwarzania: Przesyłanie informacji handlowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Zakres danych osobowych: Imię i nazwisko, e-mail, odpowiedź na wiadomości biznesowe.

Powód podania danych: W przypadku nieujawnienia Spółce danych osobowych lub nieudzielenia zgody Spółce, do adresata nie mogą być wysyłane komunikaty handlowe.

Czas przetwarzania : Do czasu wycofania zgody.

Możesz zaprzestać wysyłania wiadomości biznesowych do Spółki w dowolnym momencie, klikając łącze „anuluj subskrypcję” w każdej wiadomości biznesowej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@przytulnemieszkanie.pl.

Komunikacja z podmiotami różnymi kanałami

Cel przetwarzania: Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu przetwarzania i przetwarzania Twoich pytań lub wniosków listownie, e-mailem, telefonicznie, na czacie lub innymi kanałami komunikacji.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie wniosku/zapytania odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

Zakres danych osobowych: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres lub inne dane osobowe podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, w szczególności w wiadomości e-mail, liście lub telefonicznie.

Powód podania danych: Firma nie może zrealizować żądania/żądania bez podania danych kontaktowych.

Czas realizacji : Przez czas potrzebny na ostateczne załatwienie zapytania/wniosku oraz kolejne 3 miesiące od jego załatwienia dla celów rejestracji i oceny zapytania oraz dla celów dalszej komunikacji w danej sprawie.

KIM SĄ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

Spółka (na stanowisku administratora) jest uprawniona, na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, do przekazania danych osobowych osób, których dane dotyczą, do dalszego przetwarzania osobom (odbiorcom), którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w w związku z obowiązkami Spółki.

W tym zakresie Spółka zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i przekazywania danych osobowych, w związku z czym przekazuje Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie bezwzględnie niezbędnym i w odpowiednich celach. Spółka przekazuje Twoje dane osobowe innym podmiotom przede wszystkim w celu świadczenia swoich usług. Jednak firma nigdy nie sprzedaje Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Spółka może przekazywać Twoje dane osobowe następującym podmiotom trzecim:

  • Partnerzy usług płatniczych: w związku z zamówionymi przez Ciebie towarami i płatnościami elektronicznymi Twoje dane osobowe mogą być przekazywane partnerom świadczącym na rzecz Spółki usługi płatnicze.
  • Partnerzy świadczący usługi logistyczne: Firma przekazuje Twoje dane osobowe w celu dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru.
  • Partnerzy serwisu: w określonych przypadkach osoby te mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, w szczególności w ramach utrzymania i administracji technicznej serwisu oraz innych systemów informatycznych.
  • Partnerzy zajmujący się doradztwem księgowym i podatkowym: Twoje dane mogą być przekazywane osobom, które przygotowują i przetwarzają agendę księgową i podatkową dla Spółki.
  • Marketing Consulting Partners: Twoje dane mogą być przekazywane osobom, które świadczą na rzecz Spółki usługi komunikacji marketingowej.
  • Partnerzy reklamowi i sieci społecznościowych: pliki cookie mogą być przekazywane operatorom sieci reklamowych i społecznościowych.
  • Partnerzy, którzy prowadzą narzędzia marketingowe i komunikacyjne oraz narzędzia analityczne: Twoje dane mogą być przekazywane osobom, które zapewniają Firmie narzędzia marketingowe i rutynowej komunikacji oraz narzędzia analityczne.
  • Partnerzy świadczący usługi w chmurze i inne technologie informatyczne: Twoje dane mogą być przekazywane osobom, które udostępniają Firmie współdzieloną pamięć masową i inne technologie informatyczne.
  • Dostawcy towarów: w związku z reklamacją zamówionych towarów lub usług.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Możesz zażądać wszelkich dostępnych informacji dotyczących źródeł danych osobowych, a także masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę.

Prawo do usunięcia uprawnia do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
- dane nie są już niezbędne do celów ich gromadzenia lub przetwarzania;
- zdecydujesz się wycofać swoją zgodę;
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania zautomatyzowanego z wykorzystaniem specyfikacji technicznych;
- Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- istnieje prawny obowiązek usunięcia Twoich danych osobowych;
- usunięcie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

W każdym z tych przypadków masz prawo do ograniczenia przetwarzania przez Spółkę, jeśli:
- zaprzeczasz dokładności swoich danych osobowych;
- Firma nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do odpowiednich celów przetwarzania;
- z uzasadnionych powodów zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W stosownych przypadkach masz prawo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, które dostarczyłeś Firmie, aby były one dostępne w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i możliwej do odczytu maszynowego formie. Masz również prawo zażądać bezpośredniego przekazania Twoich danych osobowych wybranej przez Ciebie stronie trzeciej (o ile jest to technicznie możliwe).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwuprzeciwko przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, którą opisujesz w sprzeciwie. W przypadku wniesienia sprzeciwu Kancelaria zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (będzie je wyłącznie przechowywać) i oceni, czy ma ważne prawnie uzasadnione powody ich przetwarzania, które przeważają nad interesami lub prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli Spółka uzna, że ​​ma takie powody, informuje osobę, której dane dotyczą, informuje o możliwości dalszej obrony i kontynuuje przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli natomiast zostanie stwierdzone, że nie ma wystarczających podstaw do przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, informuje o tym, zaprzestaje przetwarzania i usuwa dane osobowe.

Z powyższych uprawnień można skorzystać pisemnie (listownie na adres wskazany do doręczeń Sprzedającemu), pocztą elektroniczną na adres info@przytulnemieszkanie.pl lub telefonicznie. Musi istnieć możliwość zweryfikowania tożsamości osoby, której dane dotyczą, na podstawie korzystania z tych praw. Osoba, której dane dotyczą, może również skorzystać z Formularza Egzekwowania RODO.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę.